Waarom Lekker Fit!

Preventief doel

Lekker Fit! wil bewegingsarmoede en overgewicht onder de jeugd preventief bestrijden. Eén op de zeven kinderen in Nederland heeft overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs al één op de drie. De verwachting is dat het aantal kinderen met overgewicht de komende jaren zal toenemen.

Oorzaken over- en ondergewicht

De oorzaak van over- en ook ondergewicht ligt in een langdurige verstoring van energie-inname en energieverbruik. De oplossing voor een gezond gewicht moet dan ook voornamelijk worden gezocht in het veranderen van leefstijl. En juist daar zet Lekker Fit! op in.

Waarom Lekker Fit! op school?

Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen, zijn minder vaak ziek, concentreren zich beter, zitten lekkerder in hun vel en presteren uiteindelijk beter.
Met Lekker Fit! maken basisschoolleerlingen op een speelse manier kennis een gezonde leefstijl. Zij leren hun leefstijl waar nodig aan te passen en zelf gezonde keuzes te maken.

Dagelijks recept of leuk idee

Projectinformatie voor de basisschool

Lekker Fit! is een erkend lespakket dat via een positieve benadering en gedragsverandering aanzet tot gezond gedrag. Lekker Fit! betrekt ook de ouders bij de les.