Gezonde school

Lekker Fit! is een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en kan daarom onderdeel zijn van de Gezonde School-aanpak.

Werken met de Gezonde School-aanpak en Lekker Fit! kan op twee manieren:

  • een school die het themacertificaat Voeding wil gaan halen, kan daarvoor als educatieve basis het lespakket Lekker Fit!gebruiken;
  • een school die al langer met Lekker Fit! werkt, kan toewerken naar de aanvraag van het themacertificaat Voeding.

Een Gezonde School-adviseur vanuit de GGD of PO-raad kan een school begeleiden naar de aanvraag van een themacertificaat en uiteindelijk naar het behalen van het vignet Gezonde School.

De gezonde School-aanpak is gebaseerd op vier Gezonde School-pijlers: educatie, beleid, signalering en schoolomgeving.

Educatie

De theorie- en praktijklessen van Lekker Fit! vormen de basis voor het thema Voeding. 

Beleid

Binnen Lekker Fit! worden leerkrachten gestimuleerd om beleid te maken op de volgende gebieden:

  • gezond trakteren;
  • gezond eten en drinken in de pauze;
  • voldoende aantal uren kwalitatief bewegingsonderwijs;
  • beweegaanbod buiten lestijd.

Signalering

De fitheid van leerlingen kan gemeten worden met verschillende fitheidstesten. Een docent lichamelijke opvoeding kan deze testen inzetten tijden de gymles. Informatie over fitheidstesten staat in het boekje Fitheidstesten voor de jeugd. Een school kan de resultaten bespreken met de ouders. Denk ook aan de inzet van de Jeugdgezondheidszorg voor het periodiek gezondheidsonderzoek in groep 2 en 7.

Schoolomgeving

Bij het werken met Lekker Fit! past het creƫren van een schoolomgeving, waarbij de gezonde keuze de makkelijke keuze is. Bijvoorbeeld dat leerlingen makkelijk zelf water kunnen tappen op school en dat ze worden uitgedaagd te bewegen met een gezond schoolplein. Meer informatie

Vignet Gezonde School

Uiteindelijk kan een school toewerken naar de aanvraag van het vignet Gezonde School. Hiermee laat de school zien dat er structurele aandacht is voor de gezondheid van leerlingen. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Meer informatie

Dagelijks recept of leuk idee

Projectinformatie voor de basisschool

Lekker Fit! is een erkend lespakket dat via een positieve benadering en gedragsverandering aanzet tot gezond gedrag. Lekker Fit! betrekt ook de ouders bij de les.