Ouders

Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de leefstijl van hun kind. Daarom betrekt Lekker Fit! ouders zo veel mogelijk bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Dat gebeurt op de volgende manieren:

Ouders bij de les

In elke minihandleiding staan tips om ouders bij de lessen te betrekken. Bijvoorbeeld als hulpouder bij het uitvoeren van een opdracht, of als voorbeeldouder als het gaat om een presentatie over een bepaalde sport. In de werkboekjes staan regelmatig opdrachten die de leerlingen samen met hun ouders uit moeten voeren. De leerlingen kunnen de boekjes daarvoor mee naar huis nemen, maar ze kunnen de opdracht ook op een kladblaadje uitvoeren.

Informatiebrochure voor ouders

Bij Lekker Fit! hoort ook een informatiebrochure voor ouders. Hierin staan tips voor ouders met betrekking tot eten en bewegen en uitleg over Lekker Fit!. Zo weten ook de ouders waar op school aandacht aan wordt besteed. U kunt vanaf uw schoolwebsite doorlinken naar de ouderbrochure, zodat ouders de brochure kunnen downloaden.

Workshop of voorlichting voor ouders

Daarnaast biedt de Hartstichting een Lekker Fit!-workshop voor ouders aan. De workshop duurt ongeveer één uur. De kosten bedragen slechts € 60,- voor de school. De Hartstichting draagt de overige kosten. Natuurlijk kunt u ook eerst eens bij de GGD, sportservice of een diëtist informatie over gezond eten en bewegen opvragen. Meer informatie

Interactieve ouderbijeenkomst ‘Voor je het weet zijn ze groot’

‘Voor je het weet zijn ze groot’ is een ouderbijeenkomst met interactief theater en interactieve groepsbesprekingen. De ouderbijeenkomst is een initiatief van de GGD Amsterdam en ontwikkeld in nauwe samenwerking met het DNL Theatercollectief, de Hartstichting, het Voedingscentrun en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Meer informatie

Toolkit ouderbetrokkenheid

Op de website van het Loket Gezond Leven staat een toolkit ‘Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht’ met allerhande informatie over het betrekken van ouders bij activiteiten op school.

Dagelijks recept of leuk idee

Projectinformatie voor de basisschool

Lekker Fit! is een erkend lespakket dat via een positieve benadering en gedragsverandering aanzet tot gezond gedrag. Lekker Fit! betrekt ook de ouders bij de les.