Uitvoeren

Het uitvoeren van de lessen van Lekker Fit! is eenvoudig. Het vergt geen lange voorbereiding en de lessen zijn ook flexibel in te zetten in thema- of projectweken.

Lekker Fit! is echter meer dan een lespakket over gezonde voeding en bewegen. Het kan de basis zijn voor een integrale en structurele aanpak van gezondheid op school en een opstap naar de Gezonde School-aanpak.

Indien een school al werkt met Lekker Fit! en het lespakket op een integrale en structurele wijze in wil zetten, zal de school ondersteuning zeker op prijs stellen.

Een GGD/gemeente/sportservice kan de school helpen bij de volgende zaken:

  • het in kaart brengen van de huidige situatie op school;
  • het kiezen voor activiteiten die aansluiten bij Lekker Fit!;
  • het schrijven van een plan van aanpak;
  • ondersteuning bieden bij de kick-off van Lekker Fit!;
  • het monitoren en evalueren van de uitvoering van Lekker Fit!.
Dagelijks recept of leuk idee

Projectinformatie voor de basisschool

Lekker Fit! is een erkend lespakket dat via een positieve benadering en gedragsverandering aanzet tot gezond gedrag. Lekker Fit! betrekt ook de ouders bij de les.