Lesprogramma

In elk lesboekje komen drie thema’s aan de orde:

 • voeding;
 • bewegen;
 • het maken van gezonde keuzes.

De lesstof loopt langs vijf leerlijnen:

 • het belang van bewegen en kennis van het lichaam;
 • het begrijpen, ervaren en uitvoeren van bewegingsvormen;
 • het belang en herkennen van gezonde voeding; het begrijpen van de energiebalans;
 • het bewust zijn van en invloed hebben op de eigen leefstijl.

Tijdsinvestering

Lekker Fit! is uitvoerbaar in tien lesuren. De lessen vergen niet veel voorbereiding en zijn goed in te passen in de reguliere uren voor gymnastiek en zaakvakken, of te gebruiken voor project- of themaweken.

Gedragsverandering

In elk werkboekje staat een gedragsverandering centraal. Deze hoort bij het thema voeding of bewegen.
De gedragsverandering loopt volgens de lijn:

 • IK DOE: de leerling geeft aan wat zijn gedrag op dit moment is;
 • IK WEET: de leerling krijgt informatie over het meest gezonde gedrag;
 • IK GA DOEN: de leerling vergelijkt zijn gedrag met het meest gezonde gedrag en bepaalt wat hij wil gaan veranderen. De leerling maakt een groepsafspraak (groep 1 t/m 8) of een individuele afspraak (groep 5 t/m 8)om dit nieuwe gedrag vol te houden;
 • IK BLIJF DOEN: de leerling evalueert de afspraak regelmatig met de leerkracht. Samen kijken ze of de leerling het nieuwe gedrag volhoudt.

De groepsafspraak wordt op de afsprakenposter geschreven. Deze wordt in de klas opgehangen.

Thema’s gedragsverandering per groep over twee leerjaren:

Groep 1-2

 • dagelijks voldoende groente en fruit eten;
 • voldoende bewegen, spelen/buitenspelen;
 • elke dag ontbijten;
 • voldoende bewegen, dagelijkse activiteiten.

Groep 3-4

 • elke dag ontbijten;
 • voldoende bewegen, spelen/buitenspelen;
 • gezonde tussendoortjes;
 • voldoende bewegen, dagelijkse activiteiten.

Groep 5-6

 • minder gezoete dranken drinken;
 • niet meer dan twee uur per dag voor een beeldscherm zitten;
 • dagelijks voldoende groente en fruit eten;
 • voldoende bewegen, sport.

Groep 7-8

 • dagelijks eten uit alle vakken van de Schijf van Vijf;
 • voldoende bewegen, dagelijkse activiteiten;
 • gezonde tussendoortjes;
 • voldoende bewegen, sport.
Dagelijks recept of leuk idee

Projectinformatie voor de basisschool

Lekker Fit! is een erkend lespakket dat via een positieve benadering en gedragsverandering aanzet tot gezond gedrag. Lekker Fit! betrekt ook de ouders bij de les.