Spring direct naar Zoeken, Site-navigatie, Inhoudsopgave

1 op de 7 kinderen in Nederland heeft overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs al 1 op de 3. De verwachting is dat het aantal kinderen met overgewicht de komende jaren snel zal toenemen.

Gezondheidsrisico's
Een ongezonde leefstijl zorgt voor gezondheidsrisico's. Het verhoogt de kans om op latere leeftijd hart- en vaatziekten, artrose, diabetes, gewrichtsproblemen en bepaalde vormen van kanker te krijgen.

Oorzaken over- en ondergewicht
De oorzaak van over- en ondergewicht ligt in een langdurige verstoring van energie-inname en energieverbruik. De oplossing voor een gezond gewicht moet dan ook voornamelijk worden gezocht in het veranderen van leefstijl.

Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen, zijn minder vaak ziek, concentreren zich beter en zitten lekkerder in hun vel.

Preventief doel
Lekker Fit! wil bewegingsarmoede en overgewicht onder de jeugd preventief bestrijden. Bewustwording bij kinderen en ouders is hard nodig.

Het lespakket Lekker Fit! biedt leerstof om hier als school iets aan te doen. In slechts 16 uur per jaar leren kinderen op een leuke manier alles over een gezonde leefstijl.

Positieve boodschap
De boodschap van Lekker Fit! voor de leerlingen is positief: bewegen is leuk. En fit zijn is fijn. Het is zeker niet de bedoeling om kinderen met overgewicht te stigmatiseren.

Voor wie is de lesmethode?
Lekker Fit! is geschikt voor alle groepen van de basisschool, dus van groep 1 tot en met 8. Ook ouders en verzorgers worden bij de lesstof betrokken.

Lekker Fit! integrale aanpak
Het lespakket Lekker Fit! is een goede basis om op school te werken naar een integrale aanpak om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Maar er is meer nodig.

 

   

 

 

 

 

   

Waarom Lekker Fit!?