Spring direct naar Zoeken, Site-navigatie, Inhoudsopgave

Het lespakket Lekker Fit! is een goede basis om op school te bereiken dat kinderen meer bewegen en gezonder eten.

Maar er is meer nodig.

  • Wat zijn bijvoorbeeld de regels op school voor traktaties, lunchtrommel en schoolfruit?
  • Is het schoolplein zo ingericht dat er genoeg beweegmogelijkheden zijn voor de kinderen?
  • Zijn er in de klas beweegmomenten?
  • Hoe wordt omgegaan met kinderen die over- of ondergewicht hebben?
  • Hoe worden de ouders betrokken bij Lekker Fit!?

Stap voor stap
Om echt resultaten te behalen is een integrale aanpak nodig. Aandacht voor een passend schoolbeleid, regelgeving, omgeving, signalering en ouderbetrokkenheid. Dat hoeft echt niet allemaal tegelijk. Stap voor stap werkt vaker beter.

Lekker Fit! integrale aanpak
De Lekker Fit! integrale aanpak is gericht op het realiseren van een gezonde leefstijl bij kinderen. Wij hebben hiervoor handvatten ontwikkeld. GGD, Sportservice of een andere begeleidende organisatie kunnen scholen hierbij helpen.

Lees meer over de integrale aanpak.

Wanneer u bekend bent met de Gezonde School aanpak, is deze werkwijze ook geschikt om een structurele en integrale aanpak van gezonde voeding en beweging op school te realiseren.

140409 Activiteitenlogo liggend GEZONDE-SCHOOL_banner-336x80px_interventie_16pt

4_kleuren_lang_3

 

 

 

 

 

 

Meer dan een lespakket