Spring direct naar Zoeken, Site-navigatie, Inhoudsopgave

De kosten voor Lekker Fit! kunt u beperken door gebruik te maken van subsidie, sponsoring of cofinanciering.

Rijks- en gemeentelijke subsidies
In de gemeenten die nu al met Lekker Fit! aan de slag zijn, wordt de methode in 90% van de gevallen geheel of gedeeltelijk bekostigd door een provinciale of gemeentelijke subsidie.

Binnen de gemeente zijn de thema’s overgewicht, sport, jeugdgezondheid- en onderwijs vaak opgesplitst. Lekker Fit! sluit aan op beleid wat is vastgelegd in bijvoorbeeld de plaatselijke nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB).

Subsidies kunnen worden verstrekt in het kader van jeugdimpuls.

GGD, Gemeente en Sportservice
Meer informatie kunt u krijgen via uw eigen GGD, Gemeente of Sportservice. Zij kunnen u ook helpen bij de begeleiding van Lekker Fit!. Niet alleen bij de start van het project, maar ook bij het toewerken naar een integrale aanpak om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Om u op weg te helpen hebben we voor u een voorbeeldbrief opgesteld, die u eventueel naar uw gemeente kunt sturen.

Andere mogelijkheden
Een andere mogelijkheid is om financiering te verkrijgen via zorgverzekeraars, woningcoöperaties of provinciale gelden. De mogelijkheden hiervoor kunt u zoeken op internet of u kunt rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie(s) of maak gebruik van uw bestaande relaties.

Sponsorloop
U kunt ook met uw school geld inzamelen door het organiseren van een sponsorloop. De opbrengst gebruikt u tweeledig: het goede doel en de aanschaf van Lekker Fit!.
Bekijk de presentatie: Sponsorloop voor de Hartstichting.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk ook:

Lekker Fit! in Nederland

Financiering