Spring direct naar Zoeken, Site-navigatie, Inhoudsopgave

Het werven en enthousiasmeren van scholen kunt u in stappen doen. Jaarlijks wordt in mei bij veel scholen het nieuwe schoolbeleid vastgesteld. Omdat de ervaring leert dat de werving van scholen minimaal een half jaar in beslag neemt, adviseren we u medio oktober/november contact op te nemen met de scholen.

Stap 1: Eerste contact met een school
Mogelijkheden:

 1. Geef een korte presentatie over Lekker Fit! in een directeuren- of schoolbesturenoverleg (overleg tussen scholen en gemeente), en gebruik daarvoor als basis de voorbeeld presentatie
 2. Stuur de scholen een brief of e-mail waarin ze geïnformeerd worden over Lekker Fit! en hen de mogelijkheid wordt geboden te gaan starten met Lekker Fit!.
 3. Neem telefonisch contact op met de scholen, informeer hen over Lekker Fit! en biedt een oriënterend gesprek aan.

Stap 2: Oriënterend gesprek
Plan een oriënterend gesprek met een directielid en eventueel leerkracht(en).
Voorbereiding:

 • Bekijk de cijfers vanuit de lokale jeugdgezondheidsmonitor over de gezondheidstoestand van de kinderen in de betreffende gemeente/regio.
 • Verzamel Lekker Fit!-materiaal om te laten zien.

Het gesprek:

 • Hoe staat het met de prevalentie van overgewicht bij de kinderen op de school?
 • Wat doet de school al aan activiteiten op het gebied van gezonde voeding en bewegen?
 • Heeft de school al een schoolgezondheidsbeleid?
 • Wat is de meerwaarde van Lekker Fit! ten opzichte van dit huidige beleid?
 • Wat zijn de voor- en nadelen?
 • Verken of de school interesse heeft om met Lekker Fit! te gaan werken.
 • Hoe schat de directie de motivatie voor Lekker Fit! in bij het team en de ouders?

Stuur bij interesse de brochure Lekker Fit! na en maak een afspraak voor een informatiebijeenkomst over Lekker Fit! met het hele leerkrachtenteam en eventueel andere belanghebbenden (zoals MR, Bestuur en dergelijke).

Stap 3: Informatiebijeenkomst
Geef op de school een informatiebijeenkomst en gebruik als basis deze voorbeeld presentatie  met als doel de school te informeren en enthousiasmeren om met Lekker Fit! aan de slag te gaan.

Nodig iedereen uit die betrokken is bij de besluitvorming en uitvoering van Lekker Fit!. Voor draagvlak bij leerkrachten en ouders kan het belangrijk zijn dat ook zij aanwezig zijn, bespreek dit met de school. Denk ook aan schoolondersteunend personeel.

Vertel over randvoorwaarden zoals het budget van de gemeente, mogelijke sponsors en terugkoppeling over de resultaten aan de gemeente. Wees helder over het feit hoeveel tijd en geld de school moet investeren. En welke ondersteuning de school van u mag verwachten. Benoem welke partijen er nog meer bij zijn betrokken. Vraag tenslotte wat de school nog meer nodig heeft om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Voorbereiding:

Tip: Nodig meerdere scholen tegelijk uit voor de bijeenkomst. Bied bijvoorbeeld een gezonde lunch of borrel aan met een smoothie als lokkertje.

Stap 4: Afspraken maken
Als een school kiest voor Lekker Fit! leg dan afspraken vast in een contract. Denk hierbij aan de volgende afspraken:

 • Wie wordt de contactpersoon voor Lekker Fit! op school?
 • Wordt er een werkgroep Lekker Fit! op school opgericht? Wie zitten er in deze werkgroep?
 • Tijd en geld?
 • Welke inspanningen gaat de school leveren?
 • Wat krijgt de school aan ondersteuning van de schoolbegeleidende organisatie?

Tip: Als de school twijfelt om aan Lekker Fit! deel te nemen biedt dan de mogelijkheid Lekker Fit! uit te proberen in een bepaalde kortere periode (projectweek). Gebruik hiervoor de proefles.

Stap 5: Lespakket bestellen
De school moet bepalen op welke wijze het lespakket het eerste jaar wordt ingezet. U kunt de school hierbij helpen.

De lessen kunnen verdeeld over het schooljaar worden gegeven, maar ook in twee blokken van zes of eventueel drie weken. Lekker Fit! hoeft geen extra tijd te kosten. Door theorielessen met een vergelijkbare inhoud uit bijvoorbeeld biologie- of wereldoriëntatiemethode te vervangen maakt u tijd vrij voor Lekker Fit!. Bekijk tijdens welke lessen Lekker Fit! aangeboden kan worden.

De school kan het lespakket Lekker Fit! direct bestellen

Tip: Maak een vervolgafspraak voor het opstellen van een plan van aanpak.

Tip
Neem voor tussentijdse vragen contact op met projectadviseur Arno Barendse via arno.barendse@sportsmedia.nl of 06 - 46 82 65 65.

4_kleuren_lang_3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werven van scholen