Spring direct naar Zoeken, Site-navigatie, Inhoudsopgave

Wat houdt een integrale aanpak in?

Uit onderzoek blijkt dat er meer nodig is om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Een integrale aanpak geeft de meeste kans op structurele gedragsverandering: een gezonde leefstijl van kinderen.

Bij een integrale aanpak onderscheiden we 4 niveaus van gezondheidsbevordering gericht op 3 doelgroepen.

Niveaus van gezondheidsbevordering

  1. Educatie
  2. Omgeving
  3. Beleid en regelging
  4. Signaleren

Doelgroepen

  1. Leerlingen
  2. Leerkrachten
  3. Ouders

 

 

 

 

 

Educatie
Gezondheidseducatie is het aanbieden van informatie en voorlichting aan leerlingen over gezonde voeding en het belang van bewegen (kennis, bewustwording). Maar ook het kennis maken met- en ervaren van- de theorie in de praktijk. Oftwel het aanleren van nieuwe vaardigheden. Hierbij ervaren leerlingen hoe invulling te geven aan een gezond eet- en beweegpatroon.

Schoolomgeving
De schoolomgeving is gezond als de fysieke omgeving optimaal is voor leerlingen en voor het schoolpersoneel om te kiezen voor gezond gedrag.

Beleid en regelgeving
Onder beleid en regeling worden afspraken, regels en protocollen (kwaliteitsverbetering) verstaan.

Signaleren
Onder signaleren wordt verstaan het signaleren van kinderen met over- en ondergewicht, een motorische achterstand en/of een zwak uithoudingsvermogen. Het is belangrijk deze kinderen - indien nodig - door te verwijzen naar de individuele zorg.

Handleiding
Gebruik hierbij hoofstuk 4, paragraaf 4.1 van de Handleiding Lekker fit!.

Bekijk de online blader Handleiding Lekker fit!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt een integrale aanpak in?