Spring direct naar Zoeken, Site-navigatie, Inhoudsopgave

Hoe ga je aan de slag met een integrale aanpak?

Het lespakket Lekker Fit! is het vertrekpunt om toe te werken naar een integrale aanpak. Een school kan aanvullende maatregelen en activiteiten inzetten. Samen met de school maakt u hier een keuze uit.

1. Stap voor stap
Om echt resultaten te behalen is er ook aandacht nodig voor een passend schoolbeleid, regelgeving, omgeving, signalering en ouderbetrokkenheid. Dat hoeft echt niet allemaal tegelijk. Stap voor stap werkt vaker beter.

Het 1e jaar adviseren wij u voornamelijk te ondersteunen bij de implementatie van het lespakket Lekker Fit!. Maak ook een inventarisatie van de activiteiten die de school al onderneemt op het gebied van voeding en beweging.

Naast het enthousiasmeren en begeleiden, ligt uw rol in het enthousiasmeren en begeleiden bij de implementatie van het lespakket. Ook helpt u de school bij de keuze voor extra maatregelen en activiteiten. Zo bouwt u samen stapsgewijs aan een integrale mix van activiteiten.

Lees meer over scholen begeleiden.

2. Belang van maatwerk
Het is belangrijk om goed aan te sluiten op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de school. Zo vergroot u de kans op een succesvolle implementatie van het lespakket en de integrale aanpak.

Bekijk per school welke activiteiten geschikt en haalbaar zijn. Een meerjarenplan opstellen maakt het overzichtelijk en werkbaar.

Eigen inbreng
Zelf activiteiten bedenken kan natuurlijk ook. Dat geldt zowel voor de school als voor uzelf.

3. Erkenning via Lekker Fit! duim5-vernieuwde logo Duim
Als de school het lespakket structureel uitvoert, voldoende activiteiten op alle gezondheidsniveaus ontwikkelt en ouders en leerkrachten betrekt, verdient de school de Lekker Fit! duim.

Handleiding
Gebruik hierbij hoofstuk 4, paragraaf 4.2 van de Handleiding Lekker Fit!.

Bekijk de online blader Handleiding Lekker Fit!.

Gezonde School aanpak
De Gezonde School aanpak, is ook een geschikte werkwijze om een structurele en integrale aanpak van gezonde voeding en beweging op school te realiseren. 

140409 Activiteitenlogo liggend GEZONDE-SCHOOL_banner-336x80px_interventie_16pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ga je aan de slag met een integrale aanpak?