Spring direct naar Zoeken, Site-navigatie, Inhoudsopgave

Het lespakket Lekker Fit! is in augustus 2012 herzien. Bovendien heeft de Hartstichting in 2012 een nieuwe uitgever gevonden voor de lesmaterialen, Arko Sports Media.
Hieronder staan veelgestelde vragen over het nieuwe lespakket en de nieuwe uitgever.vraagteken_150
Kan ik het lesmateriaal bekijken?

Op deze site vindt u divers voorbeeldpagina's uit de werkboekjes. Wilt u proefmateriaal aanvragen? Stuur een mail naar  arno.barendse@sportsmedia.nl.

Is het mogelijk om na aanvang van het schooljaar het nieuwe lespakket nog te bestellen?

Ja. Normaal gesproken worden de werkboekjes gefaseerd uitgeleverd: aan het begin van het nieuwe schooljaar (september) en na de kerstvakantie (januari). Plaatst u tussen nu en december een bestelling, dan beschikt u binnen 3 weken over de eerste serie boekjes. Scholen die ná januari bestellen, krijgen de 2 series met boekjes tegelijkertijd uitgeleverd.

Vul hier het excelformulier in.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige editie?
  • twee werkboekjes per jaar, ieder jaar vernieuwd
  • werkboekje gericht op cluster van 2 leerjaren: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8
  • minder tekst, meer doe-opdrachten
  • opdrachten zijn gericht op gedragsverandering
Wat zijn de kosten van het lespakket?

De prijzen van de lesmaterialen zijn voor dit schooljaar 2014/2015 als volgt vastgesteld:

Arrangement Lekker Fit! 2014/2015

  • Werkboekjes (2 uitgaven) : € 2,40
  • Mini docentenhandleiding per werkboekje (2 uitgaven inclusief  8 beweegkaarten en 6 sportkaarten) : € 8,-
  • Basis docentenhandleiding in verzamelmap: € 38,-
  • Afsprakenposter : € 2,-

Deze prijzen zijn inclusief btw per leerjaar (& exclusief verzend- en administratiekosten).

Is het ook mogelijk om - naast de abonnementsvorm - losse exemplaren te bestellen?

Nee, de enige wijze van bestellen is in de vorm van het nemen van een jaarabonnement. Per jaar kunt u aangeven of u verder wilt gaan met de lessen van Lekker Fit!.

Wat is het voordeel van een jaarabonnement?

Door de tweejaarlijkse uitgave van de werkboekjes vindt meer continuïteit plaats in de lessen. Hierdoor beklijft de lesstof beter. Ook kan er beter worden ingespeeld op actualiteiten, zoals bijvoorbeeld sportevenementen. Dit bevordert het plezier van de leerling en verhoogt de attentiewaarde. Als een school al werkt met combinatieklassen, scheelt het de leerkracht ook tijd in organisatie en voorbereiding.

Waarom komen er nieuwe gymlessen bij?

Om groeps- en vakleerkrachten inspiratie te blijven bieden is het variëren van beweeglessen en inzicht geven in een nieuw aanbod van groot belang. Hierbij wordt op verzoek van leerkrachten ook een koppeling gemaakt met schoolpleinactiviteiten c.q. buitenspelen.

Naast deze invulling van de beweeglessen op de beweegkaarten bieden we als extraatje ook sportkaarten aan, waarop kennismakingsoefeningen staan met verenigingssporten. Deze sportkaarten worden door de sportbonden (via NOC*NSF) aangeboden.

Hoe zit het met de handleidingen die onze school heeft aangeschaft bij de vorige editie?

Deze blijven qua algemene inhoud bruikbaar, maar sluiten niet meer helemaal aan bij de huidige editie. In de mini-handleiding wordt per werkboekje namelijk verwezen naar de hoofdstukken in de basishandleiding en dat komt dan niet meer overeen. Daarom adviseren wij u ook de nieuwe bijbehorende basis docentenhandleiding aan te schaffen.

Onze school heeft nog werkboekjes van de vorige editie liggen: kunnen we deze nog gebruiken?

Uiteraard kunt u de boekjes blijven gebruiken, zolang de voorraad strekt. Deze zijn echter niet in combinatie te gebruiken met de nieuwe editie (en zijn qua inhoud verouderd).

Zijn er nog financiële mogelijkheden als ik voor meerdere jaren een abonnement afsluit?
Als uw school een 3-jarig abonnement afsluit, is een aanvullend subsidiebedrag mogelijk via de Hartstichting en Arko Sports Media. Neem contact op met Arno Barendse via arno.barendse@sportsmedia.nl of 06 - 46 82 65 65.
Waarom zou ik kiezen voor Lekker Fit! en niet voor een andere lesmethode?

Lekker Fit! is het enige gecertificeerde lesprogramma, dat de combinatie voeding en beweging aanbiedt voor alle groepen van de basisschool. Dit is van belang omdat kennis beter beklijft als het een aantal jaar opvolgend gegeven wordt.

Het aanleren van gezonde gewoontes moet juist vanaf jonge leeftijd plaatsvinden. Daarom biedt Lekker Fit! ook voor groep 1 en 2 materialen. Het lespakket is dusdanig opgezet dat het nauw aansluit bij het reguliere lesprogramma van scholen en dus vloeiend kan worden opgenomen in een jaarplan.

Hoe sluit Lekker Fit! aan bij bestaande lesmethodes?
De inhoud van Lekker Fit! is gebaseerd op de kerndoelen uit de leergebieden 'oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'bewegingsonderwijs'. De lesstof sluit daarom goed aan bij bestaande biologie- of wereldoriëntatieprogramma's. U kunt eventueel ook theorielessen met een vergelijkbare inhoud uit uw biologie- of wereldoriëntatiemethode vervangen door Lekker Fit!. Sommige doe-opdrachten kunt u gebruiken als handvaardigheidsles of als onderwerp voor een creamiddag. De beweeg- en sportkaarten kunt u inzetten als delen van lessen bewegingsonderwijs.
Hoeveel tijd kosten de lessen mij?

De theorielessen zijn in zes tot twaalf uur per schooljaar per klas uit te voeren. De gymlessen in vier uur. U kunt de lessen verdelen over het schooljaar, maar ook in twee blokken van zes of eventueel drie weken geven.

Lekker Fit! biedt de mogelijkheid tot een flexibele planning en is daarom ook erg geschikt om op projectbasis uit te voeren. Leerkrachten - die reeds met het materiaal werken - geven aan dat de voorbereidingstijd van een les ongeveer 20 minuten is. Mede dankzij de heldere minihandleiding per werkboekje, waarin u stap voor stap door het werkboekje wordt geleid.

Wat is de link met FitFoodFun-Factor?

FitFoodFun-Factor is een gezamenlijke activiteit van de Hartstichting, het Voedingscentrum en Lidl Nederland. Op 22 november 2011 werd het officiële startsein voor FitFoodFun-Factor gegeven door Minister Schippers (Ministerie VWS). FitFoodFun-Factor is sindsdien een groot succes gebleken.

Aanleiding van dit initiatief is het groeiende probleem van overgewicht onder jongeren in Nederland. De tot kookstudio omgetoverde Amerikaanse schoolbus van FitFoodFun-Factor rijdt door het hele land. Op speelse en educatieve wijze wordt het belang van gezond eten en voldoende bewegen bij basisschoolkinderen onder de aandacht gebracht. Het programma sluit goed aan bij Lekker Fit!

Waarom zet de Hartstichting zich in voor Lekker Fit!?

De Hartstichting zet zich in voor een hartgezonde toekomst van alle kinderen in Nederland. Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt ook voor een gezonde leefstijl. Te veel of ongezond eten én te weinig bewegen, spelen een belangrijke rol bij het krijgen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat kinderen al vroeg kennismaken met gezonde gewoontes. En de reden dat de Hartstichting Lekker Fit! omarmt.

Bij wie kan ik vragen stellen over Lekker Fit?

Voor algemene vragen
Mail naar lekkerfit@hartstichting.nl of bel naar 070 - 315 55 55.

Voor product- en bestelinformatie
Uw vaste contactpersoon is projectadviseur Arno Barendse. U kunt hem bereiken via arno.barendse@sportsmedia.nl of 06 - 46 82 65 65.